2023/11/18

Жинхэнэ хайр

Сайхан намаржиж байна уу? Өргөн тал нутгаасаа мэндчилж байна. Энэ жил зун намар сайхан хуртай өвс ногоо өтгөн орлоо. Хэдэн мал сайхан тарга тэвээрэг авлаа. Одоо […]