2015/01/11

Австралийн уугуул иргэдийн амьдрал

Австралийн Арнем-Ленд хойг бол хамгийн бага судлагдсан, хамгийн бөглүү нутгийн нэг. Судлагдсан гэдэг нь Австралид ирсэн цагаан арьстнуудыг хэлж байгаа хэрэг. Харин нутгийн уугуул иргэд олон […]