2013/08/04

Kushti

Kushti хэмээн Энэтхэгийн үндэсний бөх нь юм байна. Зургуудаас нь харахад шороон дээр л барилддаг бололтой. Ер нь чөлөөт бөх шиг барилддаг юм байна гэж ойлголлоо…