2013/12/25

Youcups /STU 48/

Эрчүүддийн “STU48”-ийг олон удаагийн давтан судалгаа, туршилтын дараа үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Агаарын шахан гаргаснаар даралттайгаар шахах үйлдэл хийдэг бодит хурьцлын үед төрдөгтэй адил мэдрэмж төрүүлдэг. 
2013/12/25

Youcups /Mini Lotus/

Эрчүүдэд зориулсан Youcups /Mini Lotus/ нь гурван хэсэг дэлбээнээс бүрдэнэ. Хоолойн уртын хэмжээ ойролцоогоор10-18 мм. Ингэснээр бэлэг эрхтэний толгойн буюу тээрхийн урд хэсэгт бүх мэдрэмж төвлөрдөг нь […]