2013/08/26

Mc’Donald’s хийсэн хуримын цайллага…

Хурим бол хосуудын хувьд хамгийн аз жаргалтай бөгөөд мартагдашгүй мөчүүдийн нэг билээ. Тиймдээ ч цайллагандаа нилээдгүй мөнгө зарцуулдаг байх. Харин 28 настай Стивен болон 21 настай […]