2018/03/09

Энэ бол плоггинг

Гүйх зуураа хог түүдэг шинэ төрлийн фитнес юм. Плоггинг гэдэг нь жоггинг болон швед хэлний plocka upp буюу юм өргөх гэсэн үйл үгний нийлбэр. Энэхүү шинэ […]