2019/07/22

Нэг зүг рүү харсан гэр бүл байж энэ ертөнцөд нэвтрэн орох хэрэгтэй

Хүн болгонтой унтдаг завхай эхнэр, залхсан эхнэрээ хэн хамаагүй хүнтэй хуваалцах дуртай гаж донтон нөхөр гэж бодож байвал зүгээр холуур өнгөр.