2017/01/17

Крис Женнерийн 3 дахь хурим

Энэ нь Крисийн хувьд гурав дахь гэрлэлт болох юм гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Анх 1978 онд Өмгөөлөгч Роберт Кардашянтай гэрлэсэн. Роберт болон Крис Женнер 2 […]