2011/09/17

Бандаашгүй Леди Гага

Энэ Леди Гага үнэхээр бандаашгүй байна уу эсүүл бас photoshop-д юм болов уу?