2010/10/02

Хэт таргалалт бэлгийн сэрлийг бууруулна

Эмэгтэйчүүдээс ялгаатай нь илүүдэл жинтэй  эрчүүд үүндээ сэтгэлээр унадаггүй бөгөөд  харин  ч мөнгөтэй, нэр төртэйн  бэлгэдэл гэж үздэг. Үнэн хэрэгтээ хэт таргалалт нь тэдний бэлгийн чадварт […]