2017/06/05

C-section сорвио шивээсээр…

Хятдад хийсвэр буюу кесарь хагалгаагаар төрсөн ээжүүд C-section сорвио шивээсээр далдлах болсон байна…