2009/12/25

Бие үнэнэлт: Латинаар prostitute (pro + statuo)

Бие үнэлэлтийн талаар хамгийн анх МЭӨ 2000 онд Иисус Христийн нэгэн сударт дурьдсан байдаг. (Иисуса Навина 6:16) Харин хамгийн анх удаа биеэ үнэлэгчдээс татвар төлүүлэх шийдвэрийг […]