2016/03/03

Эмээ ч нисэх нь дээ

Польшийн 81 настай Михалина Боровчик гэгч энэ эмээ сарын 509 еврогийн тэтгэвэр сар болгон авдаг юм байх. Тэгээд тэтгэврээ цуглуулаад 46000 еврогийн үнэтэй энэхүү 300 морины […]