2017/01/23

“Mister World”-н оролцогч болон тэргүүлэгчид

Иймэрхүү залуус тэмцээнд оролцож аль нэг нь л яялагч болдог байх. Мэдээж улсын юмуу дэлхийн хэмжээний тэмцээнд оролцож байгаа нь арай чансаатай залуус байдаг. Гэхдээ мэдээж […]