2009/02/16

Бэлгийн хямралын төрөл /1/

Шодойн хөвчрөлттэй холбоотой хямрал Шодойн хөвчрөлттэй холбоотой хямрал (erectile disorder) гэдэгт шодой хөвчрөхгүй байх эсвэл шодой хөвчирсөн ч удаан барих чадваргүй байхыг хамааруулна. Энэ нь эрэгтэй […]