2012/09/21

2013 London Fashion Week

2013 London Fashion Week-н үеэр загьар зохион бүтээгч Pam Hogg өөрийн зохиосон хувцасуудаа олон нийтэд танилцуулжээ. Тэгэхдээ иймэрхүү хувцас өмсөөд явна гэж юу байх уу. Харин […]