2014/01/13

Тэр тариаг хийлгэж байсан хүн байна уу?

Би 22 настай би 3 жил жирэмслэсэнгүй тэгээд эмнэлэгээр яваад сувагаа шалгуулсан. Суваг шалгахад зүгээр байна гэсэн тэгээд өндгөвчний хяналтанд 4 сар орсон. Тэгсэн миний сарын […]