2015/03/22

Хосуудын шивээс

Хосуудад маань санаа аваад иймэрхүү хос шивээс хийлгэвэл хэр санагдаж байна?