2024/02/24

Monochrome Photography 2023

Хар цагаан гэрэл зургийн хувьд онцгой байдаг. Өвөрмөц уур амьсгалыг илэрхийлж, өөр өөр мэдрэмжийг төрүүлдэг.