2016/06/14

World Naked Gardening Day

Ийм нэртэй арга хэмжээ тогтмол явагддаг юм байна. Энэ өдрөөр АНУ, Канад, Их Британийн нүцгэн цэцэрлэгчид ингэж задгай авдаг уламжлалтай гэнэ.