2015/01/11

Viva Cuba!

Куба гэхээр бид дэлхийн хамгийн сүүлийн хаалттай социалист улс, ямар ч эрх чөлөө байхгүй, иргэд нь ядуугийн туйл гэх мэт зүйлсийг мэднэ. Гэвч энэ улс цаг […]