2011/09/02

Мерилин Менсон ба түүний найз хүүхэн

Marilyn Manson-ний шинэ найз хүүхэн юм байх…