2010/06/10

Орал /аман/ сексийн риск…

Ойрд орал /аман/ секс болон animal sex, parasite-тай холбоотой захидлуудад хариу болгохыг хичээв. Орал сексээр дамждаг бэлгийн замын өвчинүүд.