2014/08/03

Why Men Love Bitches

Бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэнд. Би охид бүсгүйчүүдтэйгээ өөрийнхөө уншиж байгаа 2 номны талаар хулаалцая гэж бодлоо, энэ ном нь гэрлэсэн болон гэрлээгүй бүх төрлийн бүсгүйчүүдэд хамааралтай. […]