2016/12/26

Cholas эмэгтэйчүүд

Cholas – Испанийн Гангстер буюу дээрэмчин эмэгтэйчүүд юм. 1980-90 оны үед эдгээр латин эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн дээрмийн бүлэг Өмнөд Калифорнид ид хүчээ авч байсан юм байна.