2012/05/21

Хүйсээ солиулсан мисс…

Jenna Talackova гэгч энэ эрэгтэй төрсөн боловч 4 жилийн өмнө хүйс солиулах хагалгаа хийлгэж эмэгтэй болжээ. Улмаар Miss Universe Canada оролцсон бөгөөд хэдийгээр түрүүлээгүй ч олны […]