2015/01/08

OVO L1 Kegel Ball

Бүтээгдэхүүгий тухай Герман OVO брэндийн дизайнаар Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн үзэмжтэй дизайнтай, хүнд хөнгөн хоёр төрлийн хос бөмбөлөгтэй. Олон улсын стандартыг хангасан силиконоор хийгдсэн болохоор хэрэглэх, цэвэрлэхэд […]