2010/10/13

Lets chat all

Өдрийн мэнд, энэ сайтыг уншигчидаа. Гадаа цас ороод сайхан харагдаж байна сэрүүн байгааг эс тооцвол шүү дээ. Цас хараагүй удсан болоод ч тэрүү сэтгэл нэгэл сэргээд […]