2014/02/19

WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR 2013

WORLD PRESS-с шалгаруулсан өнгөрсөн 2013 оны шилдэг фото зургууд…