2013/07/23

Хос буюу ихэр сүнс – Twin flames

Ихэр сүнсний тухай ойлголтыг хүмүүс уншиж сонсож л байсан байх. Хоёр ихэр хүүхэд төрөх ховор байдаг шиг хорвоо дээр таны ихрийн өрөөсөн сүнс өөр нэгний биед […]