2010/01/18

Бэлгийн хүчирхийлэл /14/

Ажлын байран дахь бэлгийн түрэмгийлэл Ажлын байран дахь бэлгийн түрэмгийлэл нь олон хэлбэртэй байдаг. Зарим ажил олгогч нар хүмүүсийг ажилд авахдаа  бэлгийн харилцааг болзол болгодог байна. […]