2015/12/19

Best Pictures Of 2015

Гэрэл зураг гэдэг юу билээ. Ердөө нэг л хавтгай, нэг л эгшин. Гэхдээ энд хүний амьдралын хэдэн үе бүхэлдээ багтаж, юу эсийг өгүүлэх билээ.