2012/01/23

Бэлгийн сулралыг тайлбарлах нь

Бэлгийн сэрэл үүсч бэлгийн харьцааг гүйцээхэд олон эрхтэн системүүд харилцан оролцдог ба үүнд тархи, нугас, мэдрэл, цусны судсууд, нөхөн үржихүйн эрхтнүүд ба олон дааврууд (тухайлбал тестостерон […]