2015/03/11

Sebastian’s Voodoo

[youtube i6ejPG-i03I]
2014/10/23

Вудугийн ёслолоос…

Гаити арлын хар арьстнуудын дунд үүссэн вуду нэртэй өвөрмөц бөө мөргөлийн талаар бүгд сонсож байсан байх. Сонсож байгаагүй гэж битгий хэлээрэй. Ядаж л зомби гэж сонсож […]