2015/02/05

Хүйсээ солиод эхлээд гишүүн дараа нь Ерөнхийлөгч гэнэ үү…

Энэ зураг дээрх хүнийг хүйсийг тодорхой хэлэхэд бэрхтэй. Учир нь тэрээр 2011 оныг хүртэлт эрэгтэй байгаад дараа нь хүйсээ солиулаад Анна Гродски нэртэй эмэгтэй хүн болжээ. […]