2013/07/21

Хоолны дэглэм барих гэж хэтрүүлж байгаад ийм болуузай

Аннорексия гэдэг нь хоол идэх дур үгүй болдог сэтгэц гаралтай нэгэн төрлийн маш хүн өвчин. Өвддөг хүмүүс нь өөрийгөө таргаллаа, энд ч өөх тэнд целлюттэй байна […]