2014/12/05

Дубайн цагаагч ажилчдын амьдрал

Арабын эмиратын хүн амын дийлэнх нь гадаадын хөлсний цагаач ажилчид байдаг гэдэг. Тэдний дийлэнх нь Дубайд, тусгайлан байгуулсан хороололд амьдардаг. Бүгд барилга, дэд бүтцийн том төслүүдийг […]