2015/03/27

Бүдүүлэг Багануурынхан

Улаанбаатар хотын захын дүүрэг, сүүлд иргэдийнх нь хүсэлтээр хотын статустай болсон Багануур хотыг Монгол улсын нэг хот муж гэж нэрлэхэд ичмээр. Залуус нь мэдлэг боловсрол суурь хүмүүжил […]