2015/01/26

Гятдын байгаль орчины бохирдол

БНХАУ-ын Засгийн газарт тулгарч буй хамгийн тулгамдсан асуудлын нэг нь байгаль орчны бохирдол асуудал юм. Аж үйлдвэрийн хурдацтай өсөлт, хүн амын хурдацтай өсөлт нь Хятадын байгаль […]