2016/10/16

БодиАрт

Энэ бүсгүй бодиартыг төгс утгаар нь хийж байх шив…
2015/02/03

3-D бодиарт

Японы уран бүтээлч, зураач Хикару Чогийн 3-D бодиарт бүтээлүүдээс орууллаа…