2013/01/27

Нүцгэн боулинг

Лондон хотын нудистуудын нэгэн клубын гишүүд өөрсдийн баримтладаг үзэл бодлын дагуу эхээс төрсөн биеэрээ боулоинг тоглоож, зургуудаа өөрийн сайт дээр тавьжээ. Гэхдээ боулингийн удирдлагатай урьдчилан тохиролцсон […]