2008/12/17

Олон эртэй учир ургуулж явдаг эмэгтэйчүүдэд гарднереллез үүсэх магадлал хамгийн өндөр байдаг

Эрүүл эмэгтэй хүн бүрийн үтрээнд олон тооны бичил биет амьдарч байдаг гэвэл итгэх үү. Эдгээр бичил биетүүд хоорондын тэнцвэр алдагдаагүй үед ямар ч аюулгүй. Харин тэнцвэрт […]