2009/03/10

Бэлгийн хямралын төрөл /3/

Эрчүүдийн дур ханахгүй байх Эрчүүдийн дур ханахгүй байх (male orgazmic disorder, хожуу дур тавилт ч гэж нэрлэдэг) нь бэлгийн хямралын нэг төрөл бөгөөд энэ нь эрт […]
2009/02/20

Бэлгийн хямралын төрөл /2/

Эрт дур тавих Эрэгтэй нь “хэтэрхий эрт” дур ханаж үрийн шингэнээ гадагшлуулахыг эрт дур тавих (premature ejaculation) гэдэг. Заримдаа шодой дөнгөж хөвчрөнгүүт, бэлгийн хавьтал эхлэхээс өмнө […]
2009/02/16

Бэлгийн хямралын төрөл /1/

Шодойн хөвчрөлттэй холбоотой хямрал Шодойн хөвчрөлттэй холбоотой хямрал (erectile disorder) гэдэгт шодой хөвчрөхгүй байх эсвэл шодой хөвчирсөн ч удаан барих чадваргүй байхыг хамааруулна. Энэ нь эрэгтэй […]