2010/09/17

Нөхөр минь яаж хүлээж авах болдоо гэж айх юм…

Нөхөр бид 2 гадаадад ажиллаж амьдардаг юм. Хүүхэдтэй болохыг хүсээд ч жирэмсэн болдоггүй. Тэгээд эмнэлэгт үзүүлтэл нөхрийн маань үрийн шингэний шинжилгээ огт бэлгийн эс байхгүй гэж […]