2007/12/24

Хиймэл эрхтэн хэрэгтэй юу?

Хиймэл эр бэлгэ эрхтэнг эрт дээр үеэс хэрэглэж иржээ. Энэтхэгийн сүм хийдэд гэр бүл болсон охидыг эхлээд чулуун бурхны эрхтэн дээр суулган, онгон биеийг нь хөнддөг […]