2015/12/23

Бэлэг эрхтэний хөгжлийн гажиг

Ерөнхий Эр бэлиг эрхтэний хөгжлийн гажиг нь  эрхтэний хэвийн хэлбэр, хэмжээ, байрлалын төрөлхийн өөрчлөлт юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бүх өөрчлөлт нь бүр эхийн хэвлийд дэх хөгжлийн […]