2010/10/31

Бэр гуйх ёсон

Бэр гуйгч гэж хэн бэ? Бэр гуйгч нь хүүгийн талын элч, охины талд хүндтэй нэгэн. Зарим хүмүүс бэр гуйхдаа эх эцгийн аль нэг нь (гол нь […]