2008/11/03

БЭЛГИЙН ГАЖ ЗАН ҮЙЛ /4 хэсэг/

Войеризм Хүний нүцгэн биеийг нууцаар харж бэлгийн таашаал авах үзэгдлийг войеризм гэдэг. Гэтэл бусдын нүцгэн бие төдийгүй, бэлэг эрхтэн, бэлгийн зан үйл үйлдэж байгааг нууцаар харж […]