2012/03/09

Өнөөдрийн оньсого…

Энэ зураг дээр юу дүрслэгдсэн байна вэ? Энийг юунд хэрэглэдэг гэж таамаглаж байна? Хариулт нь зурагны доод талд байгаа…