2014/05/18

Швейцарийн гермафродит өвөө/эмээ

Биологийн хүйс ба сэтгэл зүйн хүйс хоёр таарахгүйгээс бэрхшээл үүдэх нь олон. Хүйсээ солиулж эрэгтэй нь эмэгтэй болох, эмэгтэй нь эрэгтэй болох тухайд сонссоор залхсан биз. […]